आजभोलिका तस्विर


कोरोना प्राकृतिक आईसोलेसन सेन्टर

सरकारले स्थानीय तहमा क्वारिन्टन तथा आइसोलेसन नबनाएपछि एक स्थानीयले आफै आइसोलेशन सेन्टर बनाएका...